DETAIL DOCUMENT
POLITIK UMA T ISLAM MALAYSIA (Telaah Historis Gerakan Islam dan Nasionalis di Malaysia 1957 - 1970 M)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Author
Saldi Siregar, NIM. 97121956
Subject
Sejarah Peradaban / Kebudayaan Islam 
Datestamp
2022-09-07 08:41:51 
Abstract :
Masuknya gerakan Islam dalam sistem politik Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, bangkitnya umat Islam dalam perlawanan terhadap imperialisme dalam ha! ini kolonialisasi Inggris di tanah Melayu. Kedua, masuknya nilai-nilai universalisme Islam baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan sehingga menjadi suatu semangat keagamaan yang tinggi dan terakumulasi serta terorganisir. Ketiga, gerakan Islam di Malaysia bangkit sebagai bentuk kesadaran orang Melayu dan adanya hubungan yang konfrontatif antara kekuatan Islam dan nasionalis. Masuknya nasionalisme dalam sistem politik Malaysia dipicu oleh beberapa hal: Pertama, adanya kolonialisasi Inggris di Malaysia yang membawa paham nasionalisme Eropa (baca: barat), kemudian diserap oleh para bangsawan dan pembesar-pembesar Malaysia dalam usaha untuk mewujudkan negara Malaysia merdeka.Kedua, munculnya nasionalisme di Malaysia sebagai imbas dari kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara dan negara-negara Islam lainnya di belahan dunia titnur pada pasca perang dunia ke-2. Gerakan Islam dan nasionalis dalam kancah politik Malaysia merupakan dua kutub kekuatan yang berlawanan dan merupakan musuh bebuyutan yang abadi sejak dahulu hingga kini. Adapun relevansinya dengan Indonesia adalah: periode 1957 - 1970 telah terjadi ketegangan antara dua negara disebabkan oleh faktor penolakan Sukarno atas kemerdekaan Malaysia yang dianggapnya sebagai neo-kolonialisme baru. 
Institution Info

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga